Judo.no > Informasjon > Forsikring > Skademeldingsskjema
   
   
  AGS Forsikring AS

  Skademeldingsskjema - Forsikring

  • Alle skader må være innrapportert via dette skadeskjema, før skadeutbetaling kan utføres.
  • Skadeskjemaet må fylles ut av skadelidte, noen som handler på skadelidtes vegne (etter å ha innhentet nødvendig samtykke til det) eller har foreldreansvaret overfor skadelidte - når aktuelt.

  Informasjon om klubben

  Informasjon om utøveren

  Informasjon om skaden  Informasjon om utbetaling og forsikring
  Verifisering  Ingen forskjell på store og små bokstaver.

  Samtykke

  Ufullstendig utfylt skadeskjema vil bli returnert og ikke behandlet eller lagret.