Norske Amerikanske Idretters Forbund
AGS Forsikring AS
 
 

Skademeldingsskjema - Forsikring

  • Alle skader må være innrapportert via dette skadeskjema, før skadeutbetaling kan utføres.
  • Skadeskjemaet må fylles ut av skadelidte, noen som handler på skadelidtes vegne (etter å ha innhentet nødvendig samtykke til det) eller har foreldreansvaret overfor skadelidte - når aktuelt.

Informasjon om klubben

Informasjon om utøveren

Informasjon om skaden
Informasjon om utbetaling og forsikring
VerifiseringIngen forskjell på store og små bokstaver.

Samtykke

Ufullstendig utfylt skadeskjema vil bli returnert og ikke behandlet eller lagret.