Skademeldingsskjema - barneforsikring

AGS Forsikring AS
Norges fotballforbund
 
 
  • Alle skader må være innrapportert via dette skadeskjema, før skadeutbetaling kan utføres.
  • Idrettens Skadetelefon skal bestille utredning og behandling hvis Fotballforsikringen skal dekke kostnaden.
  • Skademeldingen skal fylles ut av skadelidte/foresatte.
  • Alle som melder skade på barneforsikringen må dokumentere tilknytning til fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund

Kontakt NFF på telefon 04420 for mer informasjon.

Informasjon om klubben

Informasjon om spilleren

Informasjon om skadenInformasjon om utbetaling og forsikring
VerifiseringIngen forskjell på store og små bokstaver.
Ufullstendig utfylt skadeskjema vil bli returnert og ikke behandlet eller lagret.