Skademeldingsskjema - Hang-/Para-/Speedgliding

Dette skjema gjelder din forsikring og går til AGS Forsikring.

  • Alle skader må være innrapportert via dette skadeskjema, før skadeutbetaling kan utføres.
  • Skadeskjemaet må fylles ut av skadelidte, noen som handler på skadelidtes vegne (etter å ha innhentet nødvendig samtykke til det) eller har foreldreansvaret overfor skadelidte - når aktuelt.
  • NLF/HPSs skjema for hendelsesrapport skal også være fylt ut og sendt inn slik at seksjonen også er informert. Skjemaet kan enten fylles ut via loggboka, eller hentes fra via NLF sine nettsider.

Informasjon om utøveren

Klubben

Informasjon om skaden


Informasjon om utbetaling og forsikring
VerifiseringIngen forskjell på store og små bokstaver.

Samtykke

Ufullstendig utfylt skadeskjema vil bli returnert og ikke behandlet eller lagret.