Skademeldingsskjema - Skiforsikring

  • Alle skader må være innrapportert via dette skadeskjema, før skadeutbetaling kan utføres.
  • Kontakt NSFs skadetelefon på 906 18 401 for mer informasjon.
  • Skademeldingen skal fylles ut av skadelidte/foresatte.

Informasjon om klubben

Informasjon om utøveren

Informasjon om skadenInformasjon om utbetaling og forsikring
VerifiseringIngen forskjell på store og små bokstaver.
Ufullstendig utfylt skadeskjema vil bli returnert og ikke behandlet eller lagret.