Skadeanmälningsblankett - SSFF

Detta formulär gäller för din försäkring och går till AGS Försäkring.

  • Alla skador måste rapporteras genom detta formulär, innan någon utbetalning är möjlig.
  • Formuläret måste fyllas i av den skadade, någon som handlar på den skadades vägnar (efter att ha erhållit erforderligt medgivande att göra det) eller en person med föräldraansvar för den skadade – i förekommande fall.
  • SSFF/SHFs olycksrapportformulär måste också fyllas i och skickas så att avsnittet också informeras

Information om utövaren

Club

Information om skadan


Information om betalning og försäkring


VerifieringIngen skillnad på stora och små bokstäver.

Samtycke

Ofullstendig slutförd blankett returneras, och hanteras eller lagras inte.