Skadeanmälningsblankett - SSFF

Detta formulär gäller för din försäkring och går till AGS Försäkring.

  • Alla skador måste rapporteras genom detta formulär, innan någon utbetalning är möjlig.
  • Formuläret ska fyllas i av den skadade/ vårdnadshavare.
  • SSFF/SHFs olycksrapportformulär måste också fyllas i och skickas så att avsnittet också informeras

Information om utövaren

Club

Information om skadan


Information om betalning og försäkring


VerifieringIngen skillnad på stora och små bokstäver.
Ofullstendig slutförd blankett returneras, och hanteras eller lagras inte.